Temel İlke, Değer ve Etik Kurallarımız

Temel Değerimiz;


Dernek, her türlü hiyerarşik, ayırıcı, zorlayıcı, dayatıcı, rekabetçi, cezalandırıcı, siyasi ve baskıcı oluşumlara karşıdır. Hiçbir milliyet, etnik küme, cinsiyet, cinsel eğilim, dil, dini inanış arasında bir ayırım yapmaz, birini diğerinden üstün tutmaz.

Temel İlkelerimiz;


Etik Kurallarımız;


Gelişmelerden ilk senin haberin olsun!